Súkromné oslavy

 • Platinová párty

 • PLatinová párty MAXI s balónovou výzdobou

Scenár:
 • príchod animátorov v maskotoch, príp. rozprávkových, komiksových alebo filmových kostýmoch s vami nachystanou tortou (ak to vybraný maskot umožňuje)
 • blahoželanie oslávencovi /-kyni malou pozornosťou + obdarovanie všetkých detí od spoločnosti Detské oslavy – Môj maskot
 • zoznámenie sa so všetkými deťmi hravou formou a vlastnoručne vyhotovených veselých menoviek
 • tancovanie s bublinkami a maskotmi na rôzne tanečné choreografie
 • pohybové hry, preteky a rôzne súťaže, kvízy či hádanky za sladké odmeny
 • koleso šťastia – výhry sú rôzne predmety od Detských osláv – Môj maskot
 • vtipné disciplíny v nafukovacích postavičkách
 • vyrábanie hand made výrobkov v tvorivej dielne
 • maľovanie na tvár
 • zhotovenie dočasného nalepovacieho alebo glitrového tetovania
 • zhotovenie rozličných kreácií z balónikov (psík, kvetinka, chobotnica, meč, labuť, zajko, prilba atď.)
 • zhotovenie tenkých farebných vrkôčiky z kanekalonu

Popri celom programe si môžete robiť fotografie a videozáznamy s našimi veselými rekvizitami na pamiatku. Klienti si môžu zvoliť, ktorú z vyššie uvedených činností preferujú viac, ktorú si prípadne želajú vynechať. Na základe vzájomnej dohody nie je problém zostaviť animačný program podľa vašich predstáv a popularity.

Náš tip

Prezliekanie animátorov do maskotov odporúčame postupne, aby zostal /-a vždy jeden /-a animátor /-ka usmerňujúci /-a program a zábavu. Pri väčšom počte detí odporúčame objednať 3 animátorov, aby si všetky deti užili celý program so všetkými činnosťami do sýtosti.

Scenár:
 • príchod animátorov v maskotoch, príp. rozprávkových, komiksových alebo filmových kostýmoch s vami nachystanou tortou (ak to vybraný maskot umožňuje)
 • blahoželanie oslávencovi /-kyni malou pozornosťou + obdarovanie všetkých detí od spoločnosti Detské oslavy – Môj maskot
 • zoznámenie sa so všetkými deťmi hravou formou a vlastnoručne vyhotovených veselých menoviek
 • tancovanie s bublinkami a maskotmi na rôzne tanečné choreografie
 • pohybové hry, preteky a rôzne súťaže, kvízy či hádanky za sladké odmeny
 • koleso šťastia – výhry sú rôzne predmety od Detských osláv – Môj maskot
 • vtipné disciplíny v nafukovacích postavičkách
 • vyrábanie hand made výrobkov v tvorivej dielne
 • maľovanie na tvár
 • zhotovenie dočasného nalepovacieho alebo glitrového tetovania
 • zhotovenie rozličných kreácií z balónikov (psík, kvetinka, chobotnica, meč, labuť, zajko, prilba atď.)
 • zhotovenie tenkých farebných vrkôčiky z kanekalonu

Popri celom programe si môžete robiť fotografie a videozáznamy s našimi veselými rekvizitami na pamiatku. Klienti si môžu zvoliť, ktorú z vyššie uvedených činností preferujú viac, ktorú si prípadne želajú vynechať. Na základe vzájomnej dohody nie je problém zostaviť animačný program podľa vašich predstáv a popularity. Kvôli prípravám a balónovej výzdobe prichádzajú animátori o 60 minút skôr, no táto doba sa nezapočítava do dohodnutého času samotného programu. Pri balónovej výzdobe si môžete vybrať z desiatok farebných odtieňov.

Náš tip

Prezliekanie animátorov do maskotov odporúčame postupne, aby zostal /-a vždy jeden /-a animátor /-ka usmerňujúci /-a program a zábavu. Pri väčšom počte detí odporúčame objednať 3 animátorov, aby si všetky deti užili celý program so všetkými činnosťami do sýtosti.