Otázky a odpovede

Často kladené otázky


:: Prosím si maskota. Je to možné?

Ak si prosíte maskota, potrebujeme vedieť ktorého a na aký termín. Požičanie maskota pre nás znamená, že si prosíte iba samotný kostým, bez animátora /-ky.

:: Koľko vychádza prenájom maskota?
Samotný prenájom maskota bez animátora /-ky stojí 50 €. Štandardne si príde zákazník /-čka po maskota v sobotu v čase 9:00 –12:00 a vráti ho v pondelok max. do 16. hodiny.

:: Kde si mám osobne vyzdvihnúť maskota?
V OC Galaxia na Hlavnej 929/6 v Galante sa na 1. poschodí nachádza sklad balónov a maskotov. Je nutný vopred telefonický dohovor.

:: Ako si môžem objednať vaše služby?
Služby je možné objednať telefonicky na mob. č. 0904 267 374 v čase 9:00 – 17:00, na facebookovej / instagramovej stránke alebo elektronicky cez e-mail info@mojmaskot.sk. Nezabudnite uviesť základné info: termín a miesto (s presnou adresou) oslavy, počet detí, ich približný vek, konkrétneho /-ich maskota /-ov a váš telefonický kontakt.

:: Som pred vašou prevádzkou a potrebujem naplniť balón. Je to možné?
Tento priestor slúži ako sklad a kancelária, v ktorom sa nemusí nachádzať poverený /-á zamestnanec /-kyňa. Odporúčame preto, vopred sa telefonicky dohodnúť. Vždy v sobotu v čase od 9:00 – 12:00 nás v sklade určite nájdete.

:: Koľko stojí plnenie jedného balónu héliom?
Všetko závisí od druhu, veľkosti a objemu balónu.

:: Koľko stojí balónová výzdoba?
Všetko závisí od počtu, druhu balónov a zložitosti balónových kreácií.

:: Chodíte plniť balóny aj na miesto oslavy?
Áno, bežne chodíme plniť balóny aj na miesto oslavy. Pri plnení alebo výzdobe účtujeme jednotný manipulačný poplatok 16 € / hod za prácu mimo skladu + prepravné náklady vo výške 0,35 € / km. Balónové výzdoby chodíme robiť na miesto ak je hodnota výzdoby vyššia ako 150€. 

:: Plníte aj balóny, ktoré sme zakúpili v inej prevádzke?
Áno, plníme ako naše, tak i vami prinesené balóny.

:: Ak si objednám dvoch maskotov s animátormi /-kami koľko ľudí príde?
Ak je v balíčku napísané, že prídu 2 animátori /-ky / dvaja maskoti, znamená to, že prídu reálne dvaja ľudia a prinesú si so sebou dva kostýmy maskotov, do ktorých sa prezlečú počas oslavy.

:: Prinesú maskoti tortu?
Áno, maskoti môžu prinesieť tortu, ak im to daný kostým umožňuje.

:: Je potrebné niečo pripravovať pre príchod animátora /-ky?
Stačí vymedziť len priestor, kde sa deti budú hrať, prísun elektrickej energie a 4 stoličky pre maľovanie na tvár. O ostatné sa už postarajú naši /-e animátori /-ky. Animátori /-ky ešte potrebujú malý priestor, kde sa môžu tajne a nepozorovane prezliecť do maskota.

:: Je možné, aby animátori /-ky zostali dlhšie ako bolo dohodnuté?
Áno, po dohode s nimi je to možné, ak majú čas a neponáhlajú sa na ďaľšiu akciu. 

:: Čo ak musím zrušiť vopred rezervovanú oslavu?
Záleží od okolností, ale štandardne účtujerme storno poplatok od 40€ za držanie termínu. 

Naše tipy, rady a informácie


Keď začína oslava napríklad o 16. hodine, je vhodné objednať si animátorský program o 16:30 alebo 17:00, aby stihli prísť všetci hostia a zablahoželať oslávencovi.

Animátori /-ky chodia na súkromné oslavy o 10 – 15 minút skôr kvôli príprave. Tento čas sa nezapočítava do času animačného programu.

K cene balíčku súkromných narodeninových osláv sa pripočítavajú dopravné náklady, ktoré závisia od počtu km z Galanty. (0,35 € / km).

Ak je očakávaný počet detí na oslave 1 – 6 stačí si objednať 1 animátorku, ak očakávate 6 – 15 detí odporúčame si objednať minimálne dve animátorky a ak je očakávaný počet detí 15 – 30 detí odporúčame si objednať minimálne tri animátorky.

Prezliekanie animátorov do maskotov odporúčame postupne, aby zostal /-a vždy jeden /-a animátor /-ka usmerňujúci /-a program a zábavu.

Ak preferujete maľovanie na tvár alebo si prosíte, aby boli animátori /-ky dlhšie v maskotoch, je možné sa s nimi flexibilne dohodnúť.

Za 60 minút sa pri väčšom počte detí sa určite nestihnú všetky činnosti, preto odporúčame objednať si 2 – 3 hodinový balíček, kedy si všetky deti užijú celý program do sýtosti.V prípade, že by sa vašim deťom málilo, neváhajte si objem balíčka predĺžiť priamo na oslave. Flexibilne ho nastavíme k vašej spokojnosti.