Súkromné oslavy

 • Bronzová párty

 • Bronzová párty PLUS

 • Bronzová párty MAXI

Scenár:
 • príchod animátora /-ky v maskotovi, príp. rozprávkovom, komiksovom alebo filmovom kostýme s vami nachystanou tortou (ak to vybraný maskot umožňuje)
 • blahoželanie oslávencovi /-kyni malou pozornosťou od spoločnosti Detské oslavy – Môj maskot
 • zoznámenie sa so všetkými deťmi hravou formou a vlastnoručne vyhotovených veselých menoviek
 • tancovanie s maskotom na rôzne tanečné choreografie
 • pohybové hry, preteky a rôzne súťaže, kvízy či hádanky za sladké odmeny
 • zhotovenie dočasného nalepovacieho tetovania
 • zhotovenie rozličných kreácií z balónikov (psík, kvetinka, chobotnica, meč, labuť, zajko, prilba atď.)

Popri celom programe si môžete robiť fotografie a videozáznamy s našimi veselými rekvizitami na pamiatku.Klienti si môžu zvoliť, ktorú z vyššie uvedených činností preferujú viac, ktorú si prípadne želajú vynechať. Na základe vzájomnej dohody nie je problém zostaviť animačný program podľa vašich predstáv a popularity. Kvôli prípravám prichádzajú animátori o 15 minút skôr, no táto doba sa nezapočítava do dohodnutého času samotného programu.

Náš tip

Za 60 minút sa pri väčšom počte detí nestihnú všetky činnosti, preto odporúčame objednať si 2 – 3 hodinový balíček, kedy si všetky deti užijú celý program do sýtosti.V prípade, že by sa vašim deťom málilo, neváhajte si objem balíčka predĺžiť priamo na oslave. Flexibilne ho nastavíme k Vašej spokojnosti.

Scenár:
 • príchod animátora /-ky v maskotovi, príp. rozprávkovom, komiksovom alebo filmovom kostýme s vami nachystanou tortou (ak to vybraný maskot umožňuje);
 • blahoželanie oslávencovi /-kyni malou pozornosťou od spoločnosti Detské oslavy – Môj maskot
 • zoznámenie sa so všetkými deťmi hravou formou a vlastnoručne vyhotovených veselých menoviek
 • tancovanie s maskotom na rôzne tanečné choreografie
 • pohybové hry, preteky a rôzne súťaže, kvízy či hádanky za sladké odmeny
 • zhotovenie dočasného nalepovacieho tetovania
 • zhotovenie rozličných kreácií z balónikov (psík, kvetinka, chobotnica, meč, labuť, zajko, prilba atď.)

Popri celom programe si môžete robiť fotografie a videozáznamy s našimi veselými rekvizitami na pamiatku. Klienti si môžu zvoliť, ktorú z vyššie uvedených činností preferujú viac, ktorú si prípadne želajú vynechať. Na základe vzájomnej dohody nie je problém zostaviť animačný program podľa vašich predstáv a popularity.Kvôli prípravám prichádzajú animátori o 15 minút skôr, no táto doba sa nezapočítava do dohodnutého času samotného programu.

Náš tip

V prípade, že by sa vašim deťom málilo, neváhajte si objem balíčka predĺžiť priamo na oslave. Flexibilne ho nastavíme k Vašej spokojnosti.

Scenár:
 • príchod animátora /-ky v maskotovi, príp. rozprávkovom, komiksovom alebo filmovom kostýme s vami nachystanou tortou (ak to vybraný maskot umožňuje)
 • blahoželanie oslávencovi /-kyni malou pozornosťou od spoločnosti Detské oslavy – Môj maskot
 • zoznámenie sa so všetkými deťmi hravou formou a vlastnoručne vyhotovených veselých menoviek
 • tancovanie s maskotom na rôzne tanečné choreografie
 • pohybové hry, preteky a rôzne súťaže, kvízy či hádanky za sladké odmeny
 • zhotovenie dočasného nalepovacieho tetovania
 • zhotovenie rozličných kreácií z balónikov (psík, kvetinka, chobotnica, meč, labuť, zajko, prilba atď.)

Popri celom programe si môžete robiť fotografie a videozáznamy s našimi veselými rekvizitami na pamiatku. Klienti si môžu zvoliť, ktorú z vyššie uvedených činností preferujú viac, ktorú si prípadne želajú vynechať. Na základe vzájomnej dohody nie je problém zostaviť animačný program podľa vašich predstáv a popularity. Kvôli prípravám prichádzajú animátori o 15 minút skôr, no táto doba sa nezapočítava do dohodnutého času samotného programu.

Náš tip

Za 60 minút sa pri väčšom počte detí nestihnú všetky činnosti, preto odporúčame objednať si 2 – 3 hodinový balíček, kedy si všetky deti užijú celý program do sýtosti. V prípade, že by sa vašim deťom málilo, neváhajte si objem balíčka predĺžiť priamo na oslave. Flexibilne ho nastavíme k Vašej spokojnosti.Prezliekanie animátorov do maskotov odporúčame postupne, aby zostal /-a vždy jeden /-a animátor /-ka usmerňujúci /-a program a zábavu.