Vodný mlyn Jelka

Po štvrtýkrát sme zamestnancom DHL a ich deťom priniesli celodenný program v podobe súťaží, pretekov, animačných tancov s maskotmi, maľovania na tvár, dočasného tetovania, výroby cukrovej vaty a divadielka s Mášou a medveďom. Skvelú hudbu zabezpečil aj s ozvučením náš DJ.

Miesto: Vodný mlyn Jelka
Objednávateľ: DHL
Počet ľudí: 160
Dátum: 4.7.2020
Druh akcie: športový deň
Počet hodín: 6
Počet animátorov: 5